�\ CeGng ty c� phẃ@n Nankai kinzoku | Facilities

Bẁvn gT�

TrềE s� chính công ty & Nhà máy chính

Post Code 592-8331

Japan, Osaka-fu, Sakai-shi, Nishi-ku, Chikkoshinmachi, 2 Chyo 6 - 21

TEL 072-245-7201
FAX 072-245-7277

V� tre nhe� meBy tẁBi trềE s� chenh cể@a ceGng ty.
NhẁEp chuột ve�o gT� pheEng to bẁvn gT�

Nhà máy tẁBi Mooka

Post Code 321-4364

Japan, Tochigi-ken, Mooka-shi, Nagata 185

TEL 0285-84-3681
FAX 0285-84-3683

V� tre nhe� meBy tẁBi Mooka.
NhẁEp chuột ve�o gT� pheEng to bẁvn gT�
Nhà máy tẁBi Việt Nam

DểA eBn gR@u tj[ ve�o Việt Nam gang gƁ[ềvc tiẃ\n he�nh.
Bẁvn thiẃ\t kẃ\ nhe� meBy tẁBi Việt Nam khi hoe�n the�nh.

V� tre Nankai Kinzoku Việt Nam
NhẁEp chuột ve�o gT� pheEng to bẁvn gT�
Hoe�n the�nh bẁvn vẃX thiẃ\t kẃ\ Nhe� meBy Nankai Kinzoku Việt Nam

SIDE MENU

<--

LieFn kẃ\t tới Blog

南IL金AV�F��会AZ生GT、未杁EぃNぃ�ビジッ@ッEをFりぃZす��-->

Video CeGng ty Nankai Kinzoku


BeBo ceBo cể@a Nankai Kinzoku

こ�ペ�ゃNぃトップへ